Ενημέρωση και πληροφόρηση για την προστασία της υγείας

Η ιδέα

Το πρόγραμμα «proHealth» εστιάζεται στην υγειονομική αγωγή και την πληροφόρηση και ενισχύει τις ατομικές προσπάθειες ώστε να επιτευχθείη υγεία, με μια ολιστική προσέγγιση. Το πρόγραμμα προωθεί την ατομική ευθύνη του καθενός προς την ευημερία, την υγεία και την πρόληψη των ασθενειών.
Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ενηλίκων στην πληροφόρηση και στην απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα υγείας, προκειμένου να είναι σε θέση, να προλάβουν καταστάσεις ή να απευθυνθούν αρμοδίως για να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας.Το Prohealth προσπαθεί να συνδιάσει την ιστορία της ιατρικής, με το

«φαρμακείο της φύσης», την παιδαγωγική ιατρική και τις σύγχρονες ιατρικές απόψεις. Προσπαθεί επίσης να συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή ενο- ποίηση μέσω της ιατρικής και του πολιτισμού.Η προσπάθεια υλοποιείται με μία σειρά 5 Σεμιναριακών ενοτήτων, με ένα δικτυακό τόπο όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση
σε πλήθος πληροφοριών που αφορούν την υγεία, βιβλίο με οδηγίες και

άλλο πληροφοριακό υλικό.


Στόχοι

Να προβάλλει τον υγειή τρόπο ζωής και την ατομική ευθύνη για την πρόληψη υγείας και παράλληλα να δημιουργήσει ένα δίκτυο ευαισθητοποί- ησης του κοινού.

Να ενημερώσει για τα βασικά στοιχεία που αφορούν την πρόληψη, την αλληλεπίδραση μεταξύ της υγείας και του τρόπου ζωής, τις καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν την υγεία μας, τη διατροφή κ.λπ.

Να εξηγήσει και να παρουσιάσει πτυχές της παραδοσιακής ιατρικής, το πολιτιστικό υπόβαθρο της και τη σχέση με τη μοντέρνα ιατρική. Επίσης να πληροφορήσει για τη χρήση βοτάνων παλαιότερα αλλά και σήμερα, στην αντιμετώπιση ασθενειών.

Να δημιουργήσει μια πλατφόρμα μεταξύ της σύγχρονης ιατρικής, του φαρμακείου, της παραδοσιακής ιατρικής, του φαρμακείου της φύσης, του αγροτοτουρισμού και της δια βίου μάθησης στους κατοίκους των χωρών που συμμετέχουν.Σειρά Σεμιναρίων με 5 ενότητες

1η Ενότητα Οι ρίζες της Ιατρικής

2η Ενότητα Βασικές πληροφορίες για την υγεία Πώς ο τρόπος της ζωής και οι συνήθειες οδηγούν στις ασθένειες.

3η Ενότητα Βότανα, βοτανική θεραπεία

4η Ενότητα Φυσική ιατρική

5η Ενότητα Βασικές γνώσεις της σύγχρονης και παραδοσιακής φυσικής ιατρικής
Συνεδριάσεις - Συναντήσεις
Οι συνεδριάσεις και οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε:

Berlin, Germany, 15/16 December, 2006

Varna, Bulgaria, 11/12 May, 2007

Nitra, Slovakia, 5-7 December, 2007

Ankara, Turkey, June 2008Διεθνές Συνέδριο και Εργαστήριο:
Athens, Greece, September 2008Διάρκεια προγράμματος
01.10.2006 – 30.09.2008 (24 μήνες)Language