ANAFİKİR
“ProHealth” projesi sağlık eğitimi ve bilgilendirmesi üzerine yoğunlaşmış ve aynı zamanda sağlık, denge ve iyi olmayı sağlamak için kişisel çaba ve sorumlulukları güçlendirmeyi hedeflemiştir. Proje kendi kendine iyileşmede, sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesinde kişilerin kendi sorumluluklarını motive edecektir.
Yetişkinler için bilgiye ulaşımın ve bilgiye ulaşma isteğinin geliştirilmesidir. In order to sağlık durumlarında farkındlığı sağlamak ve kişilerin kendi sağlıklarını korumak için bilgi ve yeterliliğin artırılmasında yardımcı olmak
Projenin temel amacı kişilerin kendi sağlıklarını korumada bilgi ve yeterlilik kazanmalarına yardım etmek için yetişkinlerin sağlıkla ilgili konularda bilgiye ulaşımlarının ve bilgiye ulaşma isteklerinin geliştirilmesidir. ProHealth farklı yaklaşımları (kültür, tarih, tıbbi bitkiler) içeren, sağlık ve hayat boyu öğrenmeyi kapsayan disiplinlerarası (eczacılık, ziraat, tıp, eğitim ve tıp tarihi) bir projedir. Proje aynı zamanda Avrupadaki birleşime ve kültürler arası diyaloğa da katkıda bulunmaktadır. Temel aktiviteler kurslar düzenlemek ve bu kurslar ile ilgili değerlendirmeler yapmaktır. Proje çıktıları 5 modülü içeren kurs, rehber kitap, databank, intranet, web sayfaları ve dağıtım materyalleridir.

AMAÇLAR:
Sağlığı korumak için kişilerin sorumluluk bilinçlerini, bu konulara duyarlı yaşam şeklini geliştirmek ve toplumu bilinçlendirmek için uluslararası bir ağ oluşturmak
Sağlığın korunması, risk faktörleri, sağlık ve hayat şartları, alışkanlıklar, beslenme arasındaki ilişkiler hakkında halkı bilgilendirmek
Kültürel geçmişiyle birlikte Geleneksel tıbbın temelleri hakkında bilgi vermek, modern tıbba katkılarını açıklamak, bitkilerin gösterdikleri etkiler hakkında bilgi vermektir.
Partner ülkeler arasında Modern tıp, Eczacılık, Geleneksel Tıp, Tarım, Tarımsal Turizm, Hayat boyu öğrenme konularında ortak bir platform oluşturmak ve bu şekilde partner ülkeler arasında olumlu etkileşimler sağlamak

MODÜLLER

Modül 1: Kültürel temeller

Modül 2: Temel Sağlık Bilgileri: Hayat şekli ve alışkanlıklar hastalıklara nasıl sebep olur ?

Modül 3: Doğal tıp

Modül 4: Tıbbi Bitkiler: Tıbbi bitkiler ve onların tedavi edici yönleriyle ilgili bilgiler ve ekskürsiyon

Modül 5: Tamamlayıcı Modern ve doğal tıpADRES VE TARİHLER:

Toplantı ve Seminerler:
Berlin, Almanya, 15/16 Aralık, 2006
Varna, Bulgaria, 11/12 Mayıs, 2007
Nitra, Slovakya, 6-8 Aralık, 2007
Antalya, Türkiye, 4-11 Haziran 2008

Uluslar arası Konferans ve Kapanış Toplantısı:
Atina, Yunanistan, Eylül 2008.


PROJE SÜRESİ:

01.10.2006 – 30.09.2008 (24 Ay)Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği
06100 Sıhhiye-Ankara
TÜRKİYE
www.ffd.org.tr
omurd@hacettepe.edu.tr